Teknisk plattform

Grunden för de tjänster vi levererar är vår tekniska plattform, som vi genom åren utvecklat för att ge hög tillgänglighet och prestanda. På den här sidan beskriver vi några av de grundläggande metoderna vi använder för att nå dessa två tekniskt orienterade mål. Syftet är att varje enskild komponent ska kunna drabbas av minst ett fel, och systemet i sin helhet ska ändå fortsätta att fungera. Det ger våra tekniker tid att i någotsånär lugn och ro hantera fel så att systemet kan återgå till optimalt läge, samt att vi kan utföra service och underhåll utan att någon tjänst påverkas.

 

Dubbel geografisk redundans

Alla våra system finns i dubbel uppsättning i två separata datahallar i Stockholmsområdet. Vi har dedikerade fiberlänkar mellan dessa hallar som i realtid synkroniserar all lagring. Även om något skulle hända med en datahall, eller för den delen länken mellan dem, så kan alla tjänster fortsätta att fungera. Detta gäller både för webbhotell-kunder och för vps-kunder.


Flera internetleverantörer med BGP

Vi är själva "LIR"-medlemmar hos RIPE, och har eget AS-nummer samt IPv4 och IPv6-adresser. Våra huvudnoder har egna dedikerade fiberanslutningar till andra internetleverantörer så att vi alltid kan vara tillgängliga även om någon av våra leverantörer eller kopplingspunkter skulle sluta att fungera.

 

Proaktiv omfördelning av last

Systemet fördelar automatiskt belastningen med sikte på bästa möjliga prestanda. Om/när vi utför uppgraderingar och annat underhåll så kan våra tekniker i förväg fördela om belastningen så att ingen tjänst längre körs på de delar som underhåll ska utföras på. Det minskar risken för nertid pga den mänskliga faktorn.

 

Fullt stöd för IPv6

Hela vårt nät och alla tjänster har fullt stöd för IPv6, nästa generations internetprotokoll som på sikt kommer att ersätta IPv4. IPv6-adresser ingår som standard på alla våra tjänster, kostar ingenting extra och är aktiverat från början.

 


 

Q. Wow, det låter häftigt! Så min hemsida/virtuella server kan aldrig gå ner?

A. Jo, tyvärr. 100% tillgänglighet är dyrt att uppnå, och för de flesta praktiska applikationer mer eller mindre omöjligt rent tekniskt. Med vår erfarenhet har vi däremot kunnat arbeta bort många vanliga typer av fel, till exempel strömavbrott, kabelbrott, trasiga servrar, trasiga lagringssystem etc. Det finns andra fel som kan inträffa, tex störningar på internet och olika typer av handhavandefel som är svårare att hantera. Våra tekniker, som överlag har hög utbildning samt lång erfarenhet av system och nätadministration lyckas i regel bra.

 

Q. Dubbla system överallt, det låter dyrt? 

A. Kostnaden för hårdvara (servrar, switchar etc) är på det stora hela faktiskt inte så stor, och påverkar inte de priser vi måste sätta speciellt mycket. Jämför med kostnaden för nertid, och vad är värdet på din och vår förbättrade nattsömn?

 

Q. Medför omfördelning ingen nertid alls?

A. I princip inte. Flytt av tex en virtuell maskin tar mindre än en sekund, och alla TCP-sessioner och liknande ligger kvar.

 

Q. Behöver jag verkligen IPv6-stöd? Jag har ju ingen IPv6-adress själv.

A. Klaga hos din internetleverantör regelbundet tills de aktiverar IPv6 för dig :). Det skall inte kosta dig något extra heller. Nej, du behöver förmodligen inget IPv6-stöd idag. Vartefter tiden går så kommer du dock att förlora kunder eftersom de kanske inte kan nå din tjänst, även om den tidpunkten sannolikt är flera år framåt.

2013-02-03

På grund av underhåll kommer mailen tidvis ligga nere idag. Detta innebär inte att några mail försvinner utan de levereras senare.

 

Prova gratis en Virtuell Server i 3 månader

Du har alltså gott om tid att installera, testa och bestämma dig.

 

lasmer